Mensen maken oost

Procedure

1) Beantwoord de tien vragen in het formulier en mail ze naar Fonds voor Oost: info@fondsvooroost.nl of per post naar Fonds voor Oost, Tugelaweg 85, 1091VN, Amsterdam.

2) De projectleider stuurt een ontvangstbevestiging en checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.

3) Het Comité voor Oost komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. De week erna krijg je de uitslag.

Let op: tussen de deadline van de aanvraag en de start van het project moet minstens zes weken zitten. Dit betekent dus dat het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité en het Prins Bernard Cultuurfonds daarover hebben kunnen besluiten.

4) Het comité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het Fonds voor Oost. Je ontvangt een afwijzing.

Advies: Het comité brengt je met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

5) Als er geld wordt toegekend, dan ontvang je binnen maand een brief van het Prins Bernard Cultuurfonds. Zij zijn de beheerder van het Fonds voor Oost. In de brief worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. De eerste 50% van het toegekende bedrag wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief op je rekening gestort. De andere 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen hebt opgestuurd naar info@fondsvooroost.nl of per post naar Prins Bernhard Cultuurfonds, Postbus 19750, 1000 GT Amsterdam.

Crowdfunding

Wanneer je als aanvrager geïnteresseerd bent in crowdfunding dan kunnen wij je verder helpen. Fonds voor Oost werkt hiervoor samen met Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) en introduceert je bij dit online platform. Deze introductie is zowel bij een toekenning als een afwijzing mogelijk. Om je project (deels) gefinancierd te krijgen zet je met Voor Je Buurt een crowdfundingcampagne op. Zij geven een korte workshop en helpen je met het opzetten van de campagne om zo extra financiële middelen en draagvlak voor je project te werven.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI