Mensen maken oost

Samenwerking Voor je Buurt

Via het crowdfundingplatform Voor je Buurt krijgen buurtbewoners de kans om projecten te realiseren met directe financiële bijdrages van hun buurtgenoten. Fonds voor Oost werkt met Voor je Buurt samen om deze projecten in Oost een startbijdrage te geven. Voor meer informatie: klik hier.

Fonds voor Oost stelt in totaal € 5.000 beschikbaar aan Voor je Buurt bestemd voor projecten die plaatsvinden in Amsterdam Oost. Voor je Buurt verdeelt dit bedrag onder projecten in het stadsdeel die aan de doelstellingen van Fonds voor Oost voldoen met een maximum van € 500 per project. Het bedrag wordt pas overgemaakt wanneer het streefbedrag van de crowdfunding-campagne is bereikt. Fonds voor Oost geeft via Voor je Buurt maximaal 25% van het totale  streefbedrag als startbijdrage voor de crowdfundingsactie.

VoorjeBuurt_Highres

Er zijn vanuit Fonds voor Oost 5 routes mogelijk voor het inzetten van crowdfunding via Voor je Buurt:

1. De aanvraag bij Fonds voor Oost is volledig toegekend, maar je hebt meer geld nodig voor je project. Wanneer je gaat crowdfunden bij Voor je Buurt, zal Fonds voor Oost niet nogmaals bijdragen via de Voor je Buurt gelden, maar we laten wel zien dat we je project ondersteunen.

2. De aanvraag bij Fonds voor Oost is deels toegekend: Fonds voor Oost kan voor aanvullende financiering doorverwijzen naar Voor je Buurt, en hier ook een startbijdrage verlenen in aanvulling op het reeds toegekende bedrag.

3. De aanvraag bij Fonds voor Oost wordt afgewezen maar omdat het project in onze ogen zeer geschikt is voor crowdfunding en daardoor ook meer en beter draagvlak verwerft via deze weg. In dit geval ontvang je bij Voor je Buurt zeker een startbijdrage vanuit de Fonds voor Oost gelden.

4. De aanvraag bij Fonds voor Oost wordt afgewezen omdat het project niet binnen de criteria van ons fonds past. Het project kan, mits geschikt, worden doorverwezen naar Voor je Buurt, maar er zal geen startbijdrage vanuit Fonds voor Oost beschikbaar worden gesteld.

5. Het project is al actief op Voor je Buurt maar heeft (nog) geen aanvraag gedaan bij Fonds voor Oost: als het project aan de criteria van Fonds voor Oost voldoet krijgt het project in principe een startbijdrage vanuit de Fonds voor Oost gelden op Voor je Buurt. In aanvulling hierop kan eventueel alsnog een aanvraag bij Fonds voor Oost worden gedaan.

Voor je Buurt legt maandelijks voor welke projecten in aanmerking zouden komen voor een bijdrage vanuit de Fonds voor Oost gelden, waarna het buurtcomité van Fonds voor Oost de beslissing neemt.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI