Mensen maken oost

Oostmaker: Flevoparkschool

De Flevoparkschool geeft aan Fonds voor Oost!

Deze mooie school staat aan de rand van de Indische Buurt en telt ruim 400 leerlingen. Er bestaan twee vestigingen: een in de Soembawastraat en een aan het Javaplantsoen. Directeur Bert Meijer is trots op zijn school en ziet die als de kern van de wijk. Het valt hem op hoe actief er in de wijk door allerlei verschillende organisaties, zoals de Indische Buurtbalie en de KinderWijkraad, wordt gewerkt aan de leefbaarheid in de buurt. De Flevoparkschool is een gemengde buurtschool en wil ook nadrukkelijk een buurtfunctie in brede zin vervullen. Het team van de school maakt zich daar hard voor. Zo presenteerde de Flevoparkschool zich afgelopen 5 september op het Samen Indische Buurtfestival waar de leerlingen optraden met muziekinstrumenten. Het Fonds voor Oost is blij met deze gift en dankt de school hartelijk!

Flevoparkschool_sticker

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: