Mensen maken oost

Oostmaker: Flevoparkschool

De Flevoparkschool geeft aan Fonds voor Oost!

Deze mooie school staat aan de rand van de Indische Buurt en telt ruim 400 leerlingen. Er bestaan twee vestigingen: een in de Soembawastraat en een aan het Javaplantsoen. Directeur Bert Meijer is trots op zijn school en ziet die als de kern van de wijk. Het valt hem op hoe actief er in de wijk door allerlei verschillende organisaties, zoals de Indische Buurtbalie en de KinderWijkraad, wordt gewerkt aan de leefbaarheid in de buurt. De Flevoparkschool is een gemengde buurtschool en wil ook nadrukkelijk een buurtfunctie in brede zin vervullen. Het team van de school maakt zich daar hard voor. Zo presenteerde de Flevoparkschool zich afgelopen 5 september op het Samen Indische Buurtfestival waar de leerlingen optraden met muziekinstrumenten. Het Fonds voor Oost is blij met deze gift en dankt de school hartelijk!

Flevoparkschool_sticker

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: