14 april 2015

Bredewegfestival

festival-2014-bestuurstheater-6923688

Fonds voor Oost draagt eenmalig bij aan het Bredewegfestival. Dit bijzondere, grootse, buurtfeest wordt al vanaf 1977 georganiseerd door vrijwilligers en breed gedragen door de buurt, bewoners en ondernemers. Ontstaan vanuit een protestactie om de groenstrook in het midden van de Bredeweg te behouden. Om het succes te vieren werd er geproost middels een buurtfeestje. En dat is uitgegroeid tot een waar volksfestijn op Koningsdag. Een groep buurtbewoners schaart zich ieder jaar met veel plezier achter de organisatie. Sommigen doen dat al jaren, anderen pas een paar jaar. Ze zijn er het hele jaar mee bezig, met uitzondering van de zomervakantie. Deze betrokkenheid is af te lezen aan het aansprekende programma: mythische vogels op hoge palen, het andere lied van de zee, Italiaans straatfeest in Amsterdam en reusachtige voertuigen en steltlopende creaties. Gaat dat zien op 27 april 2015.

festival-2014-bestuurstheater-6923688