Mensen maken oost

Criteria

Fonds voor Oost hanteert de volgende criteria:

* Het project vindt plaats in Amsterdam-Oost;

* Het project draagt bij aan de buurt en/of haar bewoners;

* Participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;

* Het project is aanvullend op het bestaande aanbod;

* Bewoners worden actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;

* Er wordt waar mogelijk samengewerkt met bestaande organisaties;

* Het project is financieel en organisatorisch haalbaar;

* Waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Dat geldt ook voor bijdragen aan (herhalingen) van bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

Let op: Aanvragers die eerder een project hebben ingediend, kunnen enkel opnieuw een aanvraag doen als het eerdere project is afgerond en verantwoord.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

 

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI