Mensen maken oost

Criteria

Het is belangrijk voor aanvragers om te beseffen dat sommige projecten op dit moment niet ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld initiatieven waar veel mensen voor bijeenkomen. Wanneer een project ingaat tegen de maatregelen rondom het coronavirus, kan een project hierop worden afgewezen.

Fonds voor Oost hanteert verder de volgende criteria:

* Het project vindt plaats in Amsterdam-Oost;

* Het project draagt bij aan de buurt en/of haar bewoners;

* Participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;

* Het project is aanvullend op het bestaande aanbod;

* Bewoners worden actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;

* Er wordt waar mogelijk samengewerkt met bestaande organisaties;

* Het project is financieel en organisatorisch haalbaar;

* Waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Dat geldt ook voor bijdragen aan (herhalingen) van bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

Let op: Aanvragers die eerder een project hebben ingediend, kunnen enkel opnieuw een aanvraag doen als het eerdere project is afgerond en verantwoord.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

 

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI