Mensen maken oost

Deadlines voor aanvraag

Het buurtcomité komt iedere maand bijeen (met uitzondering van augustus en december). Onderstaand vindt je de deadlines voor indienen en de data waarop de vergaderingen plaatsvinden. Je ontvangt uiterlijk 2 weken na de vergadering de uitslag van jouw aanvraag.

Indienen voor de laatste dag van de maand:

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen besluiten.

Deadline            Vergadering                

2021

31 december          12 januari

31 januari               9 februari

28 februari             9 maart

31 maart                  13 april

30 april                   11 mei

31 mei                      8 juni

30 juni                     6 juli

31 augustus             7 september

30 september         5 oktober

31 oktober               9 november

In augustus en december zijn er geen vergaderingen

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: