Mensen maken oost

Deadlines voor aanvraag

Wanneer je voor het einde van de maand een aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen twee weken uitslag. Iedere tweede dinsdag van de maand komt het buurtcomité bijeen (met uitzondering van december en augustus).

Dus, indienen voor de laatste dag van de maand:

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité en het Prins Bernard Cultuurfonds daarover hebben kunnen besluiten.

Deadline            Vergadering                    Uitslag

2020

31 december (2019)  14 januari             28 januari

31 januari               11 februari                 25 februari

29 februari            10 maart                     24 maart

31 maart                 7 april                         21 april

30 april                  12 mei                         26 mei

31 mei                     9 juni                          23 juni

30 juni                    7 juli                            21 juli

31 juli                  11 augustus                  25 augustus

31 augustus          8 september                22 september

30 september      6 oktober                     20 oktober

31 oktober            10 november               24 november

In december is er geen vergadering

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI