Mensen maken oost

Download logo’s & banners

Fonds voor Oost kan zijn werk doen door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Ymere, maar ook door giften van lokale Oostmakers. Door mee te werken aan het vergroten van onze naamsbekendheid – en ons logo te laten zien – help je ons nieuwe donateurs aan te trekken. Hierdoor kunnen wij ook de komende jaren mooie buurtinitiatieven blijven ondersteunen.

Download
fvo_logo_rood
fvo_facebook_profielfoto_2

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: