Flevopark Vol Vogelkoren

flevoparkgoed-600x338-5059928

flevoparkgoed-600x338-5059928

Fonds voor Oost droeg bij aan Flevopark Vol Vogelkoren. Koren uit Amsterdam (Oost) traden op verschillende plekken in het Flevopark op. Er zijn oneindig veel liederen over vogels en natuur, uit alle tijden, in alle talen en in alle genres. De koren hadden ieder voor deze gelegenheid een repertoire samengesteld dat een ode brengt aan vogels en de natuur dat varieert van pop, jazz, klassiek, volksliedjes tot wereldmuziek. Het sloot af met het Groot Vogelkoor: “Community singing” waarbij alle deelnemende koren en het publiek mee kunnen zingen met bekende liederen over vogels en natuur.