30 maart 2015

Fonds voor Oost zoekt ambassadeurs

fb_profilefoto_fvo-3818849

Fonds voor Oost zoekt mensen die de buurt en haar bewoners goed kennen middels zijn of haar werk of interesses. Denk aan een medewerker bij een buurthuis, een medewerker van de bibliotheek of bejaardentehuis, de vrijwillige begeleider van de buurtbus of trainer bij de sportvereniging. Het is de bedoeling dat iemand eigenlijk al een buurtambassadeur in hart en nieren is en weinig moeite hoeft te doen het werk te vervullen. 

Wat houdt het in?

Dagelijks vormen de ambassadeurs de oren en ogen van Fonds voor Oost. Zij brengen Fonds voor Oost breed onder de aandacht via mond tot mond reclame, social media en het verspreiden van folders. Het is prettig wanneer de buurtambassadeurs zichtbaar aanwezig zijn bij ondersteunde projecten. Van een buurtambassadeur vragen wij tevens om eens in de drie maanden aanwezig te zijn bij een vergadering van het buurtcomité om verslag uit de buurt te brengen. Wij schatten in dat het ambassadeurschap gemiddeld 2 uur per week kost.

Fonds voor Oost biedt de ambassadeurs een kijkje in de keuken bij het reilen en zeilen van een relatief nieuw gemeenschapsfonds. Door jouw betrokkenheid krijg je de kans de toekomst van Fonds voor Oost mede vorm te geven aangezien we nog aan de start staan. Daarbij is er de mogelijkheid om in een prettige en informele sfeer je netwerk uit te breiden en daarmee doe je wellicht ook voordeel op voor je eigen carrière of werkpraktijk. Buurtambassadeur bent je vrijwillig.

We zoeken maximaal vijf ambassadeurs, verspreid over de verschillende buurten in het stadsdeel.

fb_profilefoto_fvo-3818849