Mensen maken oost

Over Fonds voor Oost

Fonds voor Oost is een laagdrempelig fonds waar iedereen op een makkelijke manier een projectidee kan neerleggen. Projecten worden aangedragen door bewoners en organisaties en het geld wordt verzameld en weer uitgedeeld door andere mensen uit Oost. Wij zijn dus een fonds voor en door bewoners. Buurtbewoners weten immers wat er speelt en wat belangrijk is voor hen en voor de buurt. Er is gezocht naar een praktische vorm om het fonds tot zijn recht te laten komen. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen aan organisaties anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven.

Totstandkoming

Fonds voor Oost is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Ymere, die de opstart en de eerste projecten hebben gefinancierd. Het buurtfonds valt net als Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Noord, Fonds voor Zuidoost, Fonds voor Zuid en Fonds voor West onder Stichting Mensen Maken Amsterdam. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het buurtfonds en de stichting benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Voor meer informatie over Stichting Mensen Maken Amsterdam, de andere buurtfondsen en alle betrokken partners zie www.mensenmakenamsterdam.nl.

 

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: