Mensen maken oost

Over Fonds voor Oost

Het Fonds voor Oost is een laagdrempelig fonds waar iedereen op een makkelijke manier een projectidee kan neerleggen. Projecten worden aangedragen door bewoners en organisaties en het geld wordt verzameld en weer uitgedeeld door andere mensen uit Oost. Wij zijn dus een fonds voor en door bewoners. Buurtbewoners weten immers wat er speelt en wat belangrijk is voor hen en voor de buurt. Er is gezocht naar een praktische vorm om het fonds tot zijn recht te laten komen. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen aan organisaties anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven.

Totstandkoming

Het Fonds voor Oost is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Ymere, die de opstart en de eerste projecten hebben gefinancierd. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het Fonds benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Het Fonds voor Oost is een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit betekent dat het fonds de ANBI status heeft, gebruik mag maken van de kennis en expertise van het Cultuurfonds en dat de administratie en afhandeling van de aanvragen verloopt via de ervaren medewerkers van het Cultuurfonds.

 

Partners

 

Prins-Bernhard-Cultuurfonds
AFK
LFN

 

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI