Mensen maken oost

Introductie

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam Oost kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding.

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI