9 juli 2014

Kraaipan Oase

tuin-marjanne-2748380

tuin-marjanne-2748380De Kraaipan Oase is een begeleid-wonen-project voor mensen met schizofrenie. Veel Kraaipanners, zoals de bewoners zichzelf noemen, hebben een tuin, maar zijn niet in staat hun tuin zelf goed aan te leggen en/of te onderhouden – soms tot ongenoegen van de omwonenden die zich storen aan de verwilderde tuinen en last hebben van overwaaiend onkruid. Er is een plan bedacht om 13 tuinen aan te leggen en structureel te onderhouden. De bewoners zelf, hun familie, vrienden, naastbetrokkenen en buurtbewoners is gevraagd om te helpen bij de beplanting en het onderhoud. Basic Activering, vergelijkbaar met een sociale werkplaats, verzorgt de aanleg van de tuinen tegen zeer lage kosten. Een tuinarchitecte in opleiding uit Oost en studenten van een mbo-groen opleiding maken de ontwerpen op vrijwillige basis.

Reden voor toekenning: Dit is een project dat het gedachtegoed van het Fonds voor Oost goed onderstreept: de hele buurt is betrokken, de hele buurt heeft er profijt van. Er wordt op een hele praktische manier gekeken hoe je samen een probleem in de buurt kunt verhelpen. Bovendien versterkt dit project de onderlinge betrokkenheid.

 

Update begin augustus:

Nadat in ongeveer de helft van de tuinen het ‘ruwe werk’ is gedaan, breekt nu de leukste fase aan: het beplanten van de tuinen. Voor 13 tuinen heb je heel veel planten nodig. Wel honderden planten zijn aangeschaft voor de 3 tuinen die we op de gezamenlijke tuinenplantdag met bewoners (ook bewoners zonder tuin), buurtbewoners en familieleden hebben geplant. Er ontstaan thematische tuinen zoals de rose tuin, de eettuin, de Japanse tuin en de schaduwtuin. Het was een bijzonder geslaagde dag waarin we met z’n allen heel hard hebben gewerkt, maar natuurlijk ook veel gekletst en gelachen.