Mensen maken oost

Namen & Nummers

MG_5707Namen en Nummers, vóór en dóór de buurt. Het mooie herdenkingsproject wordt met veel enthousiasme onthaald door het Kastanjeplein en omgeving. Fonds voor Oost draagt bij aan het bijzondere bewonersinitiatief. Het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost wordt ingericht als unieke ontmoetingsplek om de vele Joodse slachtoffers te herdenken die uit de Oosterparkbuurt werden weggevoerd.

Deelnemers kiezen op 4 mei uit het archief ter plaatse een voormalig Joods buurtbewoner en maken voor hem of haar een naambordje. Als ze af zijn, komen de bordjes in de houten plattegrond te liggen, op het vroegere huisadres van het Joodse slachtoffer. Zo ontstaan een zelfgebouwd stratenmonument waar om 20.00 uur een gezamenlijke herdenking plaatsvindt.

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: