Mensen maken oost

Oostmaker: Restaurant Merkelbach

De buurt tussen de Ringdijk en Park Frankendael doet ook mee met de actie, en bij 25 tientjes legt het Hotel Casa 400 nog 250 euro bij. Toen Restaurant Merkelbach dat hoorde deden ze meteen 5 tientjes in de pot. Het restaurant zet zich graag in voor het mooie Park Frankendael, waar Fonds voor Oost bijvoorbeeld het project ‘Follies in Frankendael‘ ondersteunde. Bedankt voor de bijdrage! Merkelbach

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: