Mensen maken oost

Opening MakkieWinkel en WeggeefWinkel

Op woensdag 15 april a.s. om 16:30 uur openen Makkie, Eigen Haard, Civic en Streetsmart samen op het Sumatraplantsoen de Makkiewinkel (nr. 48 hs.) en de WeggeefWinkel (nr. 70 hs.)

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: