Mensen maken oost

FONDS VOOR OOST

 

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Oost werft en verdeelt lokaal geld. Heb je een goed idee voor de buurt: geef geld of doe een aanvraag!

Laatste nieuws en projecten

Geluiden uit Oost

Leon Paquay organiseert inleidende cursussen die je wegwijs maken in de mogelijkheden van podcasts.

DAT DUS

In de tweede week van juni 2019 verschenen de eerste posters in de Indische Buurt. Met behulp van Exterion Media zijn een aantal posters gedurende de zomermaanden te zien geweest op het Muiderpoort station en in winkelcentrum Brazilië. De overige (handgedrukte) posters werden eigenhandig verspreid in de buurt.

Culturele. Apotheek bezoekt het Theo Thijssen museum

Iedere donderdagochtend worden er in de buurtruimte van de Elthetokerk romanfragmenten,
gedichten en korte verhalen gelezen in een samenleesgroep. Met steun van het Fonds voor Oost konden deelnemers aan de samenleesgroep twee keer een
museum bezoeken.

Portretten van sociaal actieve buurtbewoners op station Muiderpoort

In opdracht van de NS heeft Serge Verheugen een kunstwerk gerealiseerd op het Muiderpoortstation.

Welkom in mijn Cultuur buurtfeest in BOOST-Transvaal Buurt

  Buurtfeest Welkom in mijn cultuur 6 Juli 14.30 / 21.00u, toegang gratis. Bij BOOST Transvaal, Danie Theronstraat 2 Om de mensen uit de buurt bij elkaar te brengen organiseert een groepje buurtbewoners, vrijwilligers en deelnemers 6 juli een zomerfeest…

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI