Mensen maken oost

FONDS VOOR OOST

 

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Oost werft en verdeelt lokaal geld. Heb je een goed idee voor de buurt: geef geld of doe een aanvraag!

Laatste nieuws en projecten

Onderzee-mozaïeken in de Minahassastraat

Opening van de de Onderzee-mozaïeken in de Minahassastraat

Geluiden uit Oost

Leon Paquay organiseert inleidende cursussen die je wegwijs maken in de mogelijkheden van podcasts.

DAT DUS

In de tweede week van juni 2019 verschenen de eerste posters in de Indische Buurt. Met behulp van Exterion Media zijn een aantal posters gedurende de zomermaanden te zien geweest op het Muiderpoort station en in winkelcentrum Brazilië. De overige (handgedrukte) posters werden eigenhandig verspreid in de buurt.

Culturele. Apotheek bezoekt het Theo Thijssen museum

Iedere donderdagochtend worden er in de buurtruimte van de Elthetokerk romanfragmenten,
gedichten en korte verhalen gelezen in een samenleesgroep. Met steun van het Fonds voor Oost konden deelnemers aan de samenleesgroep twee keer een
museum bezoeken.

Portretten van sociaal actieve buurtbewoners op station Muiderpoort

In opdracht van de NS heeft Serge Verheugen een kunstwerk gerealiseerd op het Muiderpoortstation.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI