Mensen maken oost

FONDS VOOR OOST

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Oost werft en verdeelt lokaal geld. Heb je een goed idee voor de buurt: geef geld of doe een aanvraag!

Laatste nieuws en projecten

Bijeenkomst: opkomst lokale fondsen

Op initiatief van Fonds voor Oost en het Prins Bernhard Cultuurfonds vond op 11 november 2016 een bijeenkomst plaats over de opkomst van lokale fondsen in Nederland, met hierbij als casus Fonds voor Oost. Op de agenda stonden de actuele ontwikkelingen betreffende lokale fondsen in…

Mövenpick verdubbelt!

Fonds voor Oost is er ook voor de Oostelijke Handelskade! Zo droegen we bijvoorbeeld bij aan ‘Meet the Locals’ op de FabCity campus. Om in dit stukje Oost initiatieven te ondersteunen verdubbelt het Mövenpick Hotel de opbrengsten van deze actie. Zodra…

Deadlines voor aanvraag

De laatste indiendatum voor projecten in 2016 is verstreken. In december zal het buurtcomité niet meer bijeen komen om aanvragen te beoordelen. De eerstvolgende deadline om aan te vragen is 30 december 2016, waarna op 13 januari 2017 de uitslag…

Flevopark Vol Vogelkoren

Fonds voor Oost droeg bij aan Flevopark Vol Vogelkoren. Koren uit Amsterdam (Oost) traden op verschillende plekken in het Flevopark op. Er zijn oneindig veel liederen over vogels en natuur, uit alle tijden, in alle talen en in alle genres….

Deadlines aanvragen 2016

Let op: in 2016 zijn er nog twee deadlines voor het indienen van aanvragen. Voor projecten die plaatsvinden in november kan uiterlijk tot 30 september worden aangevraagd en voor projecten die plaatsvinden in december of januari uiterlijk tot 31 oktober….

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI