Mensen maken oost

Procedure

1) Beantwoord de vragen in het digitale formulier op de website van Fonds voor Oost: Mocht het echt niet lukken via het formulier vraag dan via de mail naar andere mogelijkheden.

2) Je ontvangt automatische ontvangstbevestiging en de coördinator van Fonds voor Oost checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.

3) Het buurtcomité van Oost komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. De week erna ontvang je via de mail de uitslag.

Let op: Fonds voor Oost draagt niet achteraf bij aan een project. Dat wil zeggen dat je alleen aan kan vragen voor kosten die je maakt na de uitslag van je aanvraag.

4) Het comité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het Fonds voor Oost. Je ontvangt een afwijzing.

Advies: Het comité brengt je met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

5) Als er geld wordt toegekend, dan ontvang je binnen 2 weken een mail van coördinator van Fonds voor Oost. In de brief worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. De eerste 50% van het toegekende bedrag wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief op je rekening gestort. De andere 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen hebt opgestuurd naar info@fondsvooroost.nl.

Crowdfunding

Wanneer je als aanvrager geïnteresseerd bent in crowdfunding dan kunnen wij je verder helpen. Fonds voor Oost werkt hiervoor samen met Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) en introduceert je bij dit online platform. Deze introductie is zowel bij een toekenning als een afwijzing mogelijk. Om je project (deels) gefinancierd te krijgen zet je met Voor Je Buurt een crowdfundingcampagne op. Zij geven een korte workshop en helpen je met het opzetten van de campagne om zo extra financiële middelen en draagvlak voor je project te werven.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI