Mensen maken oost

Procedure

1) Beantwoord de vragen in het digitale formulier op de website van Fonds voor Oost: Mocht het echt niet lukken via het formulier vraag dan via de mail naar andere mogelijkheden.

2) Je ontvangt automatische ontvangstbevestiging en de coördinator van Fonds voor Oost checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.

3) Het buurtcomité van Oost komt elke eerste week van de maand bijeen om te beslissen. De week erna ontvang je via de mail de uitslag.

Let op: Fonds voor Oost draagt niet achteraf bij aan een project. Dat wil zeggen dat je alleen aan kan vragen voor kosten die je maakt na de uitslag van je aanvraag.

4) Het comité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij Fonds voor Oost. Je ontvangt een afwijzing.

Advies: Het comité brengt je met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

5) Als er geld wordt toegekend, dan ontvang je binnen 2 weken een mail van coördinator van Fonds voor Oost. In de brief worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. De eerste 50% van het toegekende bedrag wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de brief op je rekening gestort. De andere 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen hebt opgestuurd naar info@fondsvooroost.nl.

Klachtenprocedure
Fonds voor Oost valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam. Bij Stichting Mensen Maken Amsterdam werken we niet met een bezwaarprocedure. We gaan met je in gesprek als hier behoefte aan is of als je het ergens mee oneens bent. Heb je vragen of een klacht over de behandeling van je aanvraag bij een van buurtfondsen? Neem contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds. De lokale coördinator gaat – samen met een van de buurtcomitéleden – graag met je in gesprek. Mocht je er samen met de lokale coördinator niet uitkomen, neem dan contact op met Eefke van Nuenen of Ailbhe Cunningham van Mensen Maken Amsterdam. Indien nodig kunnen zij de vraag of klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Mensen Maken Amsterdam.

 

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI