Mensen maken oost

Vaders van Coen/Vaders van de Indische buurtschool

Fonds voor Oost heeft bijgedragen aan het project De Vaders van Coen van de Indische buurtschool. De Vaders van Coen is een initiatief van enkele vaders in de Indische buurt die elkaar en andere vaders willen ontmoeten. Met het project worden vaders op een toegankelijke manier betrokken bij de scholing van de kinderen en activiteiten daarbuiten. Via sport ontmoeten vaders van diverse herkomst, opleidingsachtergrond en leeftijden elkaar. Dit jaar wordt het initiatief verder uitgebreid en gaan ze verder de buurt in. Er worden activiteiten met en voor de kinderen georganiseerd, waarbij de vaders een actieve rol spelen. Immers samen sta je sterk!

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI