Mensen maken oost

Vaders van Coen/Vaders van de Indische buurtschool

Fonds voor Oost heeft bijgedragen aan het project De Vaders van Coen van de Indische buurtschool. De Vaders van Coen is een initiatief van enkele vaders in de Indische buurt die elkaar en andere vaders willen ontmoeten. Met het project worden vaders op een toegankelijke manier betrokken bij de scholing van de kinderen en activiteiten daarbuiten. Via sport ontmoeten vaders van diverse herkomst, opleidingsachtergrond en leeftijden elkaar. Dit jaar wordt het initiatief verder uitgebreid en gaan ze verder de buurt in. Er worden activiteiten met en voor de kinderen georganiseerd, waarbij de vaders een actieve rol spelen. Immers samen sta je sterk!

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI