Mensen maken oost

Voetballen met de vaders van de Indische Buurt School

Update: Vandaag kregen we deze teamfoto doorgestuurd van de Ouders van de Indische Buurt School. Op maandagavonden komen de vaders hier in de gymzaal samen om te voetballen. Het doel hiervan is – naast een leuk potje voetbal – ontmoeting creëren en daarmee vaderbetrokkenheid vergroten op de school van hun kinderen. Volgend jaar zal er een soortgelijk project opgezet worden voor alle moeders. Fonds voor Oost draagt met liefde bij aan deze sportavonden, voor zowel de vaders als de moeders.

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI