Mensen maken oost

Wociety maakt denim-tassen, ontworpen en gemaakt door de bewoners van de Indische Buurt en statushouders


Op 15 juni 2019, tijdens het Indische Buurtfestival is Wociety samen met haar deelnemers aan de slag gegaan om nieuwe tassen te maken van oude stoffen. Er zijn uiteindelijk ruim 100 tassen gemaakt!

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI