Aanvragen

LET OP: Er zijn een aantal punten gewijzigd; zo zijn er minder aanvraagrondes en is het maximale bedrag wat je kan aanvragen aangepast. Lees hieronder de wijzingen goed, voor je jouw aanvraag doet!

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam-Oost kan een aanvraag indienen. Je kunt maximaal €1.500 aanvragen. Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Je kunt dit geld aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Een voorbeeld van dit formulier kun je hier zien. Om het geld aan te vragen moet jouw project aan een aantal eisen voldoen. Het is belangrijk dat: 

  • de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdam-Oost.
  • het project vindt plaats in het Oost;
  • het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
  • bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
  • participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
  • de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
  • er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
  • het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
  • waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Houd er rekening mee dat als je aanvraag wordt goedgekeurd, je jouw project binnen een half jaar moet uitvoeren. Denk je dat dit niet gaat lukken? Leg dan in je aanvraag uit waarom je meer tijd nodig hebt. Als de kosten voor jouw project hoger zijn dan €1.500 kun je via het stadsdeel, andere fondsen of organisaties, of via crowdfunding meer geld aanvragen. Ook kun je een deel van het project met jouw eigen geld betalen. Als je meer geld nodig hebt dan je hier kunt aanvragen, is het belangrijk dat je bij je aanvraag uitlegt waar je extra geld gaat aanvragen.

Let op: Heb je al eerder een aanvraag ingediend? Rond deze dan eerst af. Daarna kun je pas een nieuwe aanvraag indienen.

Hulp nodig bij het aanvragen?
Heb je nog vragen? Of vind je het lastig om het aanvraagformulier in te vullen? Stuur ons een mailtje of kom naar het Mensen Maken Amsterdam inloopspreekuur. Elke woensdag van 14:00 tot 17:00 uur op de Oostenburgermiddenstraat 214.

Door op onderstaande knop te klikken, kan je een aanvraag doen. Let op: je hebt maximaal 60 minuten om het aanvraagformulier in te vullen en kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Wil je eerst het formulier rustig invullen in Word en daarna kopiëren en plakken in ons digitale aanvraagformulier? Klik hier.

Wanneer je een bijdrage hebt ontvangen van Fonds voor Oost horen wij graag na afloop hoe het project is verlopen. Hier kun je je verantwoording indienen samen met jouw bonnen/facturen en (enkele) foto’s.

Beschikbaar budget

Fonds voor Oost valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om €30.000 voor Fonds voor Oost bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren. Het staat niet vast dat dit bedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Oost mooie buurtinitiatieven ondersteunen. 

Zes keer per jaar komen de buurtcomitéleden – vrijwillig, betrokken buurtbewoners uit Oost – bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Gemiddeld is er €5.000 te verdelen per vergadering. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Het kan zijn dat een aanvraag wel of voor een deel aan de eisen voldoet maar niet geselecteerd wordt omdat er aanvragen zijn die beter passen.

Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor Oost kan een aanvraag indienen. Je kunt maximaal €1.500 euro aanvragen bij ons buurtfonds.

Steun jouw buurt

Met jouw bijdrage kunnen wij prachtige buurtprojecten in Amsterdam-Oost ondersteunen!

© 2023 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer