Aanvragen

LET OP: In januari verdeelt Fonds voor Oost geen geld.

Als je nu een aanvraag instuurt wordt deze in februari beoordeeld door het buurtcomitéVoor vragen kun je tot 25 december mailen naar info@fondsvooroost.nl of naar aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl.

In de kerstvakantie zijn we offline en daarna vanaf 10 januari weer bereikbaar.

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam-Oost kan bij ons een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding.

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:

  • de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdams-Oost.
  • het project vindt plaats in het Oost;
  • het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
  • bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
  • participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
  • de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
  • er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
  • het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
  • waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.