Mensen maken oost

FONDS VOOR OOST

 

Fonds voor Oost zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Oost werft en verdeelt lokaal geld. Heb je een goed idee voor de buurt: geef geld of doe een aanvraag!

Laatste nieuws en projecten

Creatieve schrijfworkshops

Schrijverscollectief Kantlijn wordt gevormd door mensen die de wind niet altijd mee hebben (gehad) en hun talent in het schrijven van (korte) verhalen en gedichten willen ontwikkelen en daarmee naar buiten willen treden door middel van publicaties en podiumoptredens. Tijdens…

Natuuronderhoud Joodse Begraafplaats

Op de ruim drie eeuwen oude Joodse Begraafplaats Zeeburg liggen 70.000 mensen begraven. De drie grafvelden beslaan in totaal acht hectare. Het terrein heeft sinds de Tweede Wereldoorlog ernstig geleden onder verwaarlozing. Sinds 2008 houdt Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg…

Versnelde procedure buurtfondsen

Vanaf vandaag starten we met een doorlopende procedure voor bewoners die een klein corona-gerelateerd project willen uitvoeren en hier (direct) financiële ondersteuning bij nodig hebben. In totaal is er gezamenlijk 5.000 euro te verdelen door de buurtfondsen, ofwel 10 keer…

Richtlijnen voor projecten tot 1 juni: uitstel en uitbetaling

Een groot aantal initiatiefnemers in de sociaal maatschappelijke sector en cultuursector worden hard getroffen door de coronacrisis. Vooral kleinere organisaties en bewonersinitiatieven zijn kwetsbaar. De buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam stellen zich flexibel en ruimhartig op naar projecten die door…

Informatie met betrekking tot het coronavirus

Op de website van Mensen Maken Amsterdam is een speciale pagina te vinden met updates rondom het coronavirus. Hier vind je meer informatie over wat er mogelijk is bij de buurtfondsen, waar aanvragers terecht kunnen met vragen, een verzameling van…

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI