Mensen maken oost

Dappertuin

Mensen maken Oost groener! De Pieter Nieuwlandstraat is een zijstraat van de Dappermarkt. Een straat met veel kleine sociale huurwoningen. Een straat met veel stenen en weinig groen. En dat willen de bewoners graag veranderen. De hele Pieter Nieuwlandstraat moet een groene straat worden. Door het opknappen van de Dappertuin, een aantal verwaarloosde tuintjes in de straat, het bezaaien van de vele kale boomspiegels en moestuinbakken plaatsen op het schoolplein bij de Dapperschool hopen de bewoners een blijvende bijdrage te leveren aan een fijnere straat. En daar draagt het buurtfonds graag aan bij. 12919724_1153272478040781_286875108155538855_n.jpg

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: