Mensen maken oost

Drieluik der Kans: Atelier Kunst & Koken

data.940xC2126x1195+0+78.940x529Het Atelier Kunst & Koken is een kleine maar fijne voorziening voor kwestbare bewoners in de Indische Buurt. Atelier K&K wil kwetsbare buurtbewoners uit hun isolement halen door de deelnemers aan te spreken op hun kracht en talent. Met de zelfhulpgroepen prikkelen wij buurtbewoners om zich creatief te uiten, zich verder te ontwikkelen en om mee te participeren in hun eigen stadsdeel Amsterdam Oost. Atelier K&K is een broedplaats van en voor buurtinitiatieven. De begeleiding is er op gericht om de deelnemers te stimuleren mee te doen voor hun buurt. Om op die manier een – voor hen – zinvolle bijdrage te leveren aan het buurtgebeuren en het community gevoel. De begeleiding is zakelijk gericht er moet sprake zijn van “winst” voor de deelnemer en winst voor de buurt in de zin van verbinding en ontmoeting. Het effect moet tevens zijn dat het zowel gunstig uitpakt voor het netwerk van het atelier als voor dat van de deelnemer.

Ten behoeve van 3 buurtinitiatieven in de Indische Buurt die worden ondersteund door Stichting Atelier K&K. www.atelierkunstenkoken.nl. Het gaat om Kunst uit de kast, De Gouden Handen en Toneelgroep Tong Tong.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: