Mensen maken oost

Katten in Transvaal

Buurtcommunity Katten in Transvaal bestaat in 2018 alweer vijf jaar. Het jubileum werd gevierd op 21 april in de Krugerkamer op het Krugerplein. Katten in Transvaal wil contacten tussen buurtbewoners in en rondom de Transvaalbuurt stimuleren rondom de gezamenlijke liefde voor katten.

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI