Mensen maken oost

Straatfeest Commelinstraat

CommelinstraatIn 2017 bestaat de Commelinstraat 135 jaar. Een straat met een rijke geschiedenis en actieve bewoners die zich hebben ingezet voor een leefbare en sociale Dapperbuurt. Het is een kleurrijke straat met jong en oud, hoge en lage inkomensklassen en verschillende nationaliteiten. Er gebeurt veel in Oost en zo ook in de Commelinstraat. Veel nieuwe bewoners, horeca en shortstay. Dat brengt soms wat reuring en wrijving met zich mee, negatieve energie met soms een gevoel van tweedeling. 

En wat werkt in dit geval beter dan een ouderwets straatfeest! Fonds voor Oost doet een bijdrage, zodat de bewoners niet alle kosten zelf hoeven te dekken. Zo kan iedereen meedoen. Het feest vindt plaats op zondag 4 september 2016.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Oost? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Je kan bijvoorbeeld als ambassadeur voor Fonds voor Oost folders verspreiden en je netwerk op ons te wijzen. Je kunt projecten bezoeken en er een stukje over schrijven of foto’s maken die wij en jij kan verspreiden via social media. Je kan meedoen met de Anjeractie door te collecteren. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Agenda
  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Nieuwsbrief

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Partners: