Sportdag in de Indische Buurt

grotegymfeest-annavankooij_persbericht-6732711Stichting020 wil een sportdag organiseren voor kinderen in de Indische Buurt met een beperking. Voor deze kinderen wordt er op sportgebied weinig aangeboden in deze buurt. De sportdag wordt onder de vlag van Stichting020 georganiseerd door 4 actieve buurtjongeren en bewoners. Elkaar ontmoeten, leren kennen en respecteren zijn belangrijke doelen omdat hiermee gewerkt wordt aan de verbinding tussen buurtbewoners. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gezonde levenstijl. De sportdag wordt met ondersteuning van Stichting Prisma georganiseerd, dat is een erkend sportbureau voor mensen met een beperking. Ook zullen er 3 sportaanbieders uit de wijk aanwezig zijn om hun activiteiten te promoten.
Het Fonds voor Oost vindt het goed dat jongeren zich inzetten voor hun medebewoners in de Indische Buurt. Het is positief dat er voor deze doelgroep ook een sportdag wordt georganiseerd.

Kookboek van de Rudolf Dieselbuurt

pot-544071_1280-8077770
 
De studenten van de Academie van de Stad in de Rudolf Diesel Buurt verzorgen het project Rudolf Kookt. Een project waarbij een buurtbewoner tweewekelijks een maaltijd verzorgt voor de rest van de buurt. Iedereen kan voor 2,50 mee eten in het buurthuis. Inmiddels zijn er rond de twintig edities geweest van Rudolf Kookt en met succes. Telkens met uiteenlopende gerechten, chefs en gasten. Daarnaast is er samengewerkt met verschillende partijen uit de buurt, zo heeft hotel Casa 400 een uitgebreid buffet verzorgd en zijn er mensen van Stadsdeel Oost komen koken. De volgende stap is het realiseren van een kookboek. Sinds kort zijn er in de Rudolf Dieselbuurt moestuinbakken geplaatst waar buurtbewoners zelf hun eigen groentes en kruiden in kunnen kweken. In het kookboek wordt een link gelegd met de moestuin bakken. Dit maakt het nog leuker en makkelijker om te gaan koken. De kinderen uit de buurt – die meedoen aan het Buurtbikkels project – maken tekeningen die ter illustratie dienen in het boek. Het resultaat is een fantasierijk kookboek waarin alle gerechten uit de Rudolf Kookt edities gebundeld zijn. Dit boek wordt aan de buurt geschonken tijdens een feestelijke boekpresentatie. Het Fonds voor Oost vindt dat dit project bijdraagt aan trots zijn op je buurt, gebruik maken van je buurt en samen dingen ondernemen. Kortom: aan saamhorigheid en gemeenschapszin in de Rudolf Diesel Buurt.

Boerderij op IJburg

pony-591969_1280-1696136
 
De Boerderij op IJburg wil tegemoet  komen aan de behoefte van bewoners van IJburg om in contact te komen met dieren en met de natuur in hun omgeving. De stichting vraagt bij Fonds voor Oost een bijdrage om de volgende doelen te kunnen bereiken: zij wil een extra pad en paddock (omheinde plaats) aanleggen voor de paarden zodat zij hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. De stichting wil ook de capaciteit van de Boerderij vergroten zodat er meer pony’s gehuisvest kunnen worden en meer bewoners van het omgaan met de pony’s kunnen genieten. Bovendien wil zij kinderen en volwassenen informeren over de natuurlijke behoeften van een paard aan de hand van informatieborden. Als laatste wordt ingezet op het toegankelijk maken van de paddock voor rolstoelgebruikers door het betegelen van een pad langs de paddock en onder de nieuwe overkapping.

Het Fonds voor Oost wil dit project financieren omdat – door deze extra investering in de omheining en structuur van de Boerderij op IJburg – er meer buurtbewoners van IJburg gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de boerderij. Wij vinden dit een duurzame investering waar op de langere termijn veel plezier aan beleefd kan worden door veel mensen.

KidFit met Bootcamp Brothers

boksende_kinderen-5449567

In de kranten en op het nieuws hoort u regelmatig dat de jeugd steeds dikker wordt, maar dat zal toch wel meevallen? Zijn er dan echt meer dikke kinderen als 20 jaar geleden? Bij Melvin Macknack kwamen steeds meer ouders informeren naar sport voor de jeugd en de allerkleinsten. Met dit plan wil Macknack zijn steentje bijdrage in de strijd tegen overgewicht. Hij ontwikkelde KidFit met Bootcamp Brothers. Tijdens het KidFit event wordt een sportprogramma gepresenteerd voor de jeugd van Indische buurt en Amsterdam Oost. Er worden basis-oefeningen getraind, zoals: sprintspellen, kikkersprongen, jumping jacks, opdrukken, boksen, buikspieroefeningen, touwtje springen, stabiliteit oefeningen en tik- en ontwijkspelletjes om motoriek en reactievermogen te trainen. Na deze presentatie en oefeningen volgt bij inschrijving een starterscursus van 6 weken: de Bootcamp. Samen met mede Bootcamp Brother en Personal Trainer Ryan Marengo, die als pedagogische medewerker jarenlange ervaring heeft op het gebied van werken met kinderen, heeft Macknack speciaal voor deze doelgroep leuke programma’s ontwikkeld waarop kinderen op een uitdagende en intensieve wijze de sport leren beheersen.

Reden voor toekenning: het Fonds voor Oost vindt het goed dat er op een hele praktische manier wordt gekeken hoe je samen een probleem in de buurt kunt verhelpen. Het is positief dat er wordt samengewerkt met andere buurtinitiatieven.

Keuken van Transvaal

 

tursi-maken_1_keuken-van-transvaal-8018858Een leegstaande winkel in de Pretoriusstraat wordt van begin januari tot eind maart 2015 ingericht als de Keuken van Transvaal. Nieuwsgierig lopen buurtbewoners naar binnen. Er is veel te zien en te beleven in de winkel. Er worden workshops georganiseerd waar bewoners verhalen over (de geschiedenis van) hun eetcultuur kunnen delen, samen koken en recepten en smaakherinneringen delen. De wekelijks wisselende etalage en de muren hangen vol foto’s, interviewfragmenten en objecten uit het dagelijks leven van vroeger en nu. Uit de verzamelde verhalen en recepten stellen buurtbewoners met kunstenaars een kunstroute samen langs verrassende locaties in de Transvaalbuurt. Ook worden met inbreng van diverse cultureel-maatschappelijke instellingen en ondernemers uit de buurt vier verhalenvoorstellingen gepresenteerd met bijzondere proefsessies.

Reden voor toekenning: als er iets is dat mensen bindt, dan is het wel (samen) eten. Het Fonds voor Oost is daarom positief over het idee van Museum zonder Muren om aandacht te besteden aan 100 jaar eetcultuur in de Transvaal buurt. Op een mooie manier vormt de keuken in de Pretoriusstraat het hart van de buurt, waar omwonenden terecht kunnen om te koken, te praten, te bekijken en beluisteren, en natuurlijk te eten.

Uitkramen op de Dappermarkt

sequence-28-3907471Aftrap Jaar van de Dappermarkt: Kom Uitkramen op de Dappermarkt op 5 oktober

Op 5 oktober, tijdens de zondagsmarkt, organiseren Christiane Bosman en Hanneke Wildervanck als aftrap voor het Jaar van de Dappermarkt een aantal culturele activiteiten, gebundeld onder de naam Uitkramen op de Dappermarkt. In Het Jaar van de Dappermarkt gaan zij samen met (markt)ondernemers, kunstenaars, buurtbewoners en bezoekers op zoek naar wat de markt authentiek maakt. Met culturele – en educatieve activiteiten maken ze de achterkant van de markt zichtbaar. Op 5 oktober is onder andere de start van het Tijdelijk Dappermarkt Relieken Museum. In het Tijdelijk Dappermarkt Relieken Museum worden een jaar lang in tijdelijke buurtopstellingen verhalen, voorwerpen, foto’s en films gepresenteerd. Kom 5 oktober luisteren naar vertellers op De Praatstoel, bekijk oude foto’s en films of wandel mee met gidsen. Kinderen kunnen gratis meedoen met educatieve inloopworkshops in het Karel Appelhuis.

Reden voor toekenning: de Dappermarkt vormt het kloppende hart van de Dapperbuurt. Het Fonds voor Oost vindt dit een goed initiatief, waarbij de markt, de geschiedenis en de verhalen van de markt, centraal staan. Daarbij werkt de organisatie samen met marktmannen en vrouwen, buurtbewoners en andere initiatieven om het project tot een succes te maken.

Kraaipan Oase

tuin-marjanne-2748380De Kraaipan Oase is een begeleid-wonen-project voor mensen met schizofrenie. Veel Kraaipanners, zoals de bewoners zichzelf noemen, hebben een tuin, maar zijn niet in staat hun tuin zelf goed aan te leggen en/of te onderhouden – soms tot ongenoegen van de omwonenden die zich storen aan de verwilderde tuinen en last hebben van overwaaiend onkruid. Er is een plan bedacht om 13 tuinen aan te leggen en structureel te onderhouden. De bewoners zelf, hun familie, vrienden, naastbetrokkenen en buurtbewoners is gevraagd om te helpen bij de beplanting en het onderhoud. Basic Activering, vergelijkbaar met een sociale werkplaats, verzorgt de aanleg van de tuinen tegen zeer lage kosten. Een tuinarchitecte in opleiding uit Oost en studenten van een mbo-groen opleiding maken de ontwerpen op vrijwillige basis.

Reden voor toekenning: Dit is een project dat het gedachtegoed van het Fonds voor Oost goed onderstreept: de hele buurt is betrokken, de hele buurt heeft er profijt van. Er wordt op een hele praktische manier gekeken hoe je samen een probleem in de buurt kunt verhelpen. Bovendien versterkt dit project de onderlinge betrokkenheid.

 

Update begin augustus:

Nadat in ongeveer de helft van de tuinen het ‘ruwe werk’ is gedaan, breekt nu de leukste fase aan: het beplanten van de tuinen. Voor 13 tuinen heb je heel veel planten nodig. Wel honderden planten zijn aangeschaft voor de 3 tuinen die we op de gezamenlijke tuinenplantdag met bewoners (ook bewoners zonder tuin), buurtbewoners en familieleden hebben geplant. Er ontstaan thematische tuinen zoals de rose tuin, de eettuin, de Japanse tuin en de schaduwtuin. Het was een bijzonder geslaagde dag waarin we met z’n allen heel hard hebben gewerkt, maar natuurlijk ook veel gekletst en gelachen.

BankjesCollectief

bankjescollectief-9993748Elke eerste zondag van de maand vormt het BankjesCollectief het grootste openluchtcafé ter wereld. ‘Open’ een eigen bankje voor je huis of ga gezellig langs bij iemand in de buurt. Bewoners met een bankje kiezen wat ze serveren: van een kopje koffie tot een lekkere lunch en van een mooi verhaal tot een knikkerclinic. De bezoekers bepalen achteraf wat ze het waard vinden. Een heerlijke en ontspannen manier om je buurtgenoten te leren kennen.

Voor meer informatie of een bankje in de buurt, kijk op: www.bankjescollectief.nl

Reden voor toekenning: Charmant initiatief dat echt een nieuw buurtfenomeen kan worden. Verbinding maken tussen bewoners.

Foto: Tom Baas

Verborgen dieren van het Diemerpark

verborgendieren-4985120In het Diemerpark leven allerlei ‘verborgen dieren’ zoals de vos, ringslang en de rugstreeppad. Dieren die je als bezoeker niet of nauwelijks ziet, omdat ze ’s nachts leven of schuw zijn. Door betonnen waterputten te beschilderen met deze dieren, worden ze zichtbaar gemaakt. Aansluitend wordt een educatief programma gemaakt voor basisscholen. Het project is een samenwerking van de Stichting Bright Up, stadsecoloog Martin Melchers en de Boerderij op IJburg. Het Fonds voor Oost steunt de ontwikkeling van een gratis te downloaden app waarmee elke bezoeker extra informatie kan krijgen over de schilderingen en de dieren.

Reden voor toekenning: Mooi initiatief, samenwerking met verschillende organisaties. Meerdere mensen en groepen zijn betrokken en hebben er baat bij.

 

Wat is jouw verhaal?

verhalen-vertellen-2742214

Van schoonmakers en studenten tot medische specialisten en managers leren Nederlands als tweede taal. Verschillende culturele achtergronden, geboortelanden, geschiedenissen, ambities en gezinssamenstellingen. Zij hebben echter een ding gemeen: een fascinerend verhaal over hun komst naar Nederland, hun verblijf in Amsterdam of hun familiegeschiedenis. Zo is de een op de vlucht geslagen voor een dictatoriaal regime, een ander vanwege de liefde in Amsterdam neergestreken en weer een ander geboren en getogen in Amsterdam Oost. Mooie en persoonlijke verhalen, historisch gezien interessant en soms intens ontroerend.

Maar kennen wij deze verhalen? Van onze buren, de mondhygiëniste, de bedrijfsmanager in de supermarkt, de schoonmaker in het pand? Het project ‘Wat is jouw verhaal?’ laat mensen met elkaar kennismaken terwijl ze hun Nederlands verbeteren. Bewoners uit Oost ontmoeten elkaar tijdens een aantal bijeenkomsten en vertellen hun verhaal, in het Nederlands, mondeling en op papier!

Reden voor toekenning: Leuk initiatief. Comité vindt het goed dat er ook een eigen bijdrage wordt gevraagd.

© 2024 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer